Regulamin

REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAŻY BILETÓW
 • 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do systemu internetowej sprzedaży biletów na stronie internetowej www.bilety.nowy.pl
 • 2. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży biletów jest:
  • 1) zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i stwarza prawne zobowiązania między Kupującym, a Teatrem im. Kazimierza Dejmka w Łodzi z siedzibą w Łodzi, ul. Zachodnia 93 (NIP: 724-000-18-01, Regon: 000279150), zwanym dalej Teatrem
  • 2) spełnienie wymaganych procedur rezerwacji i zakupu na stronie WWW: www.bilety.nowy.pl
   • a) wybór wydarzenia i ilości biletów,
   • b) sprawdzenie danych,
   • c) potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Teatr.
 • 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego; zapłata niepotwierdzona przez bank Kupującego w ciągu 20 minut powoduje automatyczne anulowanie zamówienia. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl, DialCom24 Sp. z o.o. z siedzibą Poznaniu (60-327), przy ulicy ul. Kanclerskiej 15. Przelewy24 realizowane są w ten sposób, że Klient dokonujący zakupów w sklepie internetowym wybiera jako formę płatności jeden z powyższych sposobów płatności online i zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje zamówienia, gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient powraca do strony internetowe sklepu.
 • 4. Ceny biletów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • 5. Aby otrzymać fakturę VAT należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 • 6. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży internetowej Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora, w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Teatr w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów, jak również za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe w celach przekazywania informacji o promocjach oferowanych przez Teatr - przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204). Otrzymane dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualniania na warunkach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych przywoływanej powyżej. Administratorem danych osobowych jest Teatr.
 • 7. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych lub nieprawdziwych danych przez kupującego w formularzu zamówienia.
 • 8. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 • 9. W dowolnym momencie Kupujący może sprawdzić status realizacji zamówienia logując się na stronie www.bilety.nowy.pl
 • 10. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletu najpóźniej na 1 dzień przed wydarzeniem. W terminie krótszym niż powyższy zapraszamy do kasy Teatru lub kontaktu telefonicznego bądź mailowego. Organizator zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 • 11. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.
 • 12. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi są nieważne i nie uprawniają do wejścia na widownię.
 • 13. Zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywane są jedynie w przypadku odwołania spektaklu przez Teatr.
 • 14. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty spektaklu, którego dotyczy reklamacja. Reklamacje należy składać pisemnie w Biurze Obsługi Widzów. Teatr zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację w terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 • 15. Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 • 16. Wszystkie informacje na temat repertuaru, scen, cennika, zniżek, ofert specjalnych, godzin pracy kas biletowych opublikowane są na stronie www.nowy.pl.
 • 17. Spektakle (wydarzenia) zaczynają się punktualnie, bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia spektaklu/imprezy podanej na bilecie, co oznacza, że spóźniona osoba nie ma możliwości wejścia na spektakl, nie ma prawa do zwrotu biletu.
 • 18. Niewykorzystane (utracona ważność) bilety nie podlegają zwrotowi.
 • 19. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010r. sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji w związku z tym kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
Do zapłaty:
0.00
Liczba
biletów: 0
koniec sesji: